CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Thi công hệ thống MEP, Hệ thống quản lý phòng RMS, Hệ thống Telephone tại Khách sạn SOJO và Thương mại Dịch vụ Hòa Bình


Chi tiết dự án

Số 112 Lê Thánh Tông, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TNH

nothing