Vào những ngày chớm đầu mùa hè như mọi năm IDA Group tổ chức event sinh nhật như mọi năm đánh dấu mốc 8 năm ngày chính thức đi vào hoạt động lĩnh vực thi công xây lắp cơ điện . Trải qua bao khó khăn thăng trầm IDA vẫn tự tin vững bước và đạt được nhiều thành công vẫn theo slogan "Vision to action" - Từ tầm nhìn tới hành động, luôn lấy vấn đề an toàn trong thi công xây lắp đặt lên hàng đầu.
Phần "mở bài" của event sinh nhật tuy chưa có mặt đầy đủ toàn bộ nhân viên điều hành nhưng hiện tại IDA cũng khá "đông con" trong bức hình này.