CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Thi công hệ thống cơ điện Xưởng bảo dưỡng chế tạo Công ty PECI Việt Nam


Chi tiết dự án

Khu kinh tế Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Công ty PECI Việt Nam

nothing