CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Xây dựng văn phòng mới Nhà máy Amtek Hà Nội


Chi tiết dự án

Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh

Công ty TNHH công nghệ chính xác Amtek Hà Nội

nothing