CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Xây dựng phòng sạch, xây dựng nhà kính, lắp đặt máy móc ... Nhà máy OSAWA


Chi tiết dự án

Khu Công nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam

Công ty TNHH OSAWA Việt Nam

nothing