CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Xây dựng nhà để xe 02 tầng, Công ty TNHH HAL Việt Nam


Chi tiết dự án

KCN Bắc Thăng Long - huyện Đông Anh - TP.Hà Nội

Công ty TNHH HAL Việt Nam

nothing