CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Xây dựng, cải tạo Kho Export Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam


Chi tiết dự án

Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam

nothing