CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Tổng thầu hệ thống cơ điện Chung cư N03T6 - Khu Ngoại giao đoàn


Chi tiết dự án

Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Liên danh Công ty cổ phần Trung Đô và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO

nothing