CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Tổng thầu cơ điện Chung cư 70 Nguyễn Đức Cảnh


Chi tiết dự án

Số 70 đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Tập đoàn Hòa Phát

nothing