CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Thi công lắp đặt điều hòa, điện khí, sàn thao tác, đèn xưởng... Nhà máy HAL3 Việt Nam


Chi tiết dự án

Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh

Công ty TNHH HAL Việt Nam

nothing