CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Thi công hệ thống PCCC Kho bạc Bắc Từ Liêm


Chi tiết dự án

Quận Bắc Từ Liêm

Kho bạc nhà nước

5 tầng nổi

nothing