CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Thi công hệ thống điện Nhà máy sản xuất lốp xe Kolon (Hàn Quốc)


Chi tiết dự án

KCN Bàu Bàng, Bình Dương

Tập đoàn Kolon Industry, Hàn Quốc

nothing