CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cường độ cao và vật liệu xây dựng


Chi tiết dự án

KCN Thanh Hà, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Công ty TNHH Một thành viên HCJ CE

nothing