CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Mở rộng nhà xưởng lắp ráp, tiếp vận nội bộ, nhà quản lý xe mẫu...Nhà máy Toyota


Chi tiết dự án

Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Toyota Việt Nam

nothing