CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Lắp đặt phòng máy nén khí Nhà máy HAL Việt Nam


Chi tiết dự án

Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Hà Nội.

Công ty TNHH HAL Việt Nam

nothing