CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Lắp đặt hệ thống PCCC Công ty Jianghuai Việt Nam


Chi tiết dự án

Lô N02, Khu công nghiệp Yên, Mỹ 2, Yên Mỹ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH ĐỘNG LỰC JIANGHUAI(VIỆT NAM)

nothing