CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Lắp đặt hệ thống làm mát dây chuyền Đúc, di chuyển dây chuyền Nhà máy A.I.S Việt Nam


Chi tiết dự án

Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh

Công ty TNHH A.I.S Việt Nam

nothing