CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Lắp đặt hệ thống điện khí dây chuyền tầng 2 Nhà máy may mặc Junzhen


Chi tiết dự án

KCN Bảo Minh, Vụ Bản Tỉnh Nam Định

Công ty TNHH may mặc Junzhen

nothing