CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Cung cấp lắp đặt Trạm biến áp số 5 Nhà máy Hal 2 Việt Nam


Chi tiết dự án

Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Hà Nội.

Công ty TNHH HAL Việt Nam

nothing