CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện Nhà máy CASADEVALL Việt Nam


Chi tiết dự án

Lô CN 06, KCN Bá Thiện 1, Bình Xuyên Vĩnh Phúc

Công ty TNHH CASADEVALL Việt Nam

nothing