CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Cung cấp lắp đặt hệ thống chiller nhãn hiệu Trane - Nhà máy KAI Việt Nam


Chi tiết dự án

Lô I, 1&2 , khu công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Công ty TNHH KAI Việt Nam

nothing