CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Cung cấp lắp đặt điện khí, điều hòa, tủ điện dây chuyền... Nhà máy OGINO Việt Nam


Chi tiết dự án

Lô N-9, Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Hà Nội.

Công ty TNHH OGINO Việt Nam

nothing