CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Cải tạo hệ thống PCCC Tòa nhà 170 Đê La Thành


Chi tiết dự án

170 Đê La Thành, Hà Nội

Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu - GP Invest

nothing