CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

IDA Đếm ngược về đích Dự án Xây dựng xưởng tiếp vận nội bộ Toyota Phúc Yên

IDA Đếm ngược về đích Dự án Xây dựng xưởng tiếp vận nội bộ Toyota Phúc Yên.
Nằm trong định hướng chung mở rộng nhà máy Nâng công suất lên 90.000 xe/1 năm của Công ty Ô Tô Toyota Motor
Việt Nam (TMV) và thực hiện nghị định 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam
Đầu tháng 7/2019 IDA tiếp tục được TMV lựa chọn là đơn vị Tổng thầu EPC thi công Xưởng tiếp vận nội bộ.Công trình diễn ra trong thời kì mưa bão, tuy nhiên với nỗ lực và uy tín của IDA công trình đang đếm ngược từng ngày
để về đích theo đúng yêu cầu của TMV đề ra.


Hiện nay công trình đã hoàn thành toàn bộ kết cấu và lắp đặt mái tôn, song song thi công các bộ môn M&E đồng bộ
cùng với các thủ tục PCCC nhằm bàn giao đầy đủ cho TMV đi vào hoạt động.


Video thực tế tại công trình :
 
nothing