Logo
 

 
 
Slogan
Tầm nhìn tới hành động
Vision to action

Với việc coi "Tầm nhìn là kim chỉ nan cho mọi hành động", IDA Group luôn tìm tòi, khám quá; cẩn thận, tỉ mỉ; vạch ra mục tiêu, kế hoạch rõ ràng để đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.