CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Nhà máy sản xuất lốp xe của tập đoàn Kolon Industry hàn quốc


Chi tiết dự án

Bàu Bàng , Bình Dương

nothing