CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Khách sạn MOMIZI cho người Nhật


Chi tiết dự án

Nguyễn Văn Ngọc , Ba Đình , Hà Nội

nothing