CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Cung cấp và lắp đặt nguồn tủ điện, dây chuyền máy Đúc 206D Nhà máy A.I.S Việt Nam


Chi tiết dự án

Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH A.I.S Việt Nam

nothing