CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU

GLOBAL APPLICATION AND DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Nhà vệ sinh cho khối Hành chính TMV


Chi tiết dự án

Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam

nothing